Chipinfo.nl

Bedankt voor je interesse in Chipinfo.nl!

Op deze plek vond je vanaf 2010 eenduidige informatie over de OV-chipkaart, in een tijd die werd gekenmerkt door veel verwarring over de - destijds - nieuwe OV-chipkaart.

Inmiddels is de informatievoorziening van de OV-chipkaart beter op peil en is deze website niet langer nodig. Meer informatie over de OV-chipkaart vind je op ov-chipkaart.nl.